Basa Jawa Uga Minangka Prestasi Bagus

  • Basa Jawa Uga Minangka Prestasi Bagus

    Para peserta basa Jawa padha bungah nampi apa sing dikarepake, yaiku kamenangan.  Kamenangan iki ora mung diduweni, saben dina padha laku karo guru pembimbing yaiku Ibu Eka Meilinda Fitriana, Ibu dewi Octavianawatie lan Bapak Harton. Wiwit saka pirang-pirang persiapan sing disiapake sadurunge lomba kayata ing lomba nembang macapat bocah-boca sinau pedotan saben tembang,  artikulasi lan 'luk' cengkok. Latihan kang sregep ngasilake asil apik, yaiku kamenangan ing lomba nembang Macapat menang juara 1 lan Maca Geguritan menang juara 3. Sugeng rawuh kagem para pemenang, mugi kemenangan sampeyan bakal dadi inspirasi tumrap budaya Jawa.